Hügieeni- ja bioohutusnõuded farmides

Talleggi farmides kehtivad väga ranged hügieeni- ja bioohutusnõuded, millega takistame lindude kokkupuudet haigustekitajatega ja samuti hoiame nende tervist. Suur bioturvalisus farmides ja korrektselt täidetud hügieenitoimingud tõkestavad patogeenide pääsu tootmishoonetesse ja tagavad hügieenilise keskkonna.

Farmide töötajatele ja külalistele kehtivad enne farmi sisenemist ranged hügieeni- ja bioohutusnõuded:

  • 48 tundi enne farmi külastust ei tohi olla viibinud üheski teises farmis
  • 48 tundi enne farmi külastust ei tohi olla viibinud välismaal
  • Gripilaadseid sümptomeid ei tohi esineda

Lisaks kehtivad töötajatele iga päev linnufarmis töötades järgmised hügieeni- ja bioohutusnõuded:

  • Tööle saabudes peab pesema ja desinfitseerima käed
  • Tööle saabudes ning töölt lahkudes vahetama riided ja jalanõud
  • Töötajatel ei ole lubatud kodus pidada linde, et takistada viiruste levimist
  • Lindlasse sisenedes peab astuma kõikidele desomattidele, pesema ja desinfitseerima käed, panema selga tööriided, pähe mütsi ja jalga spetsiaalsed jalanõud. Igas lindlas tuleb kasutada erinevaid tööriideid.