Kuidas Talleggi broiler kasvab

Talleggi broileril aitavad kasvada:

Head tõuomadused

Talleggi farmides kasvab maailma populaarseim broileri tõug Ross 308, mis on aretatud spetsiaalselt lihalinnuks ja hinnatud oma tugeva tervise poolest. Kui võrrelda pilte möödunud sajandi keskpaigas tegutsenud broilerifarmidest ja tänapäeva broilerifarmidest, siis hakkab muu hulgas silma ees, et linnud on aastakümnete taguse ajaga võrreldes märgatavalt suuremad. Vastupidiselt eksiarvamustele ei ole selle taga aga nuumamine ega kasvuhormoonid, vaid broilerite tõuaretus. Linnud on praegu märkimisväärselt turskema kehaehitusega, kuid neil on oma tugeva keha kandmiseks arenenud ka palju jõulisemad koivad. Tänud sellele saavad nad ikka vilkalt ringi siblida ja veterinaararsti eest vajadusel ka plehku panna.

Kvaliteetne ja täisväärtuslik sööt

Talleggi lindude söögilaud on alati kaetud puhta vee ja teraviljadest söödaga, sest sulelised teavad ise kõige paremini, millal on õige aeg söödakaussi uudistama minna.

Kindlasti puuduvad lindude menüüst antibiootikumid ja kasvustimulaatorid, sest Euroopa Liidus on juba üle kahekümne aasta keelatud hormoonide kasutamine loomade ja kodulindude kasvu stimuleerimiseks. Samuti on keelatud kasvuhormoone saanud loomade ja lindude liha tarvitamine toiduks.

Talleggi broilerite sööda põhiosa moodustavad kodumaised teraviljad, mis on pärit siinsetelt farmeeritelt ning sööt valmistatakse Talleggi enda söödatehases. Kuna broileri toitumine mõjutab märgatavalt tarbijateni jõudvat lõpptoodet, peab ka lindude menüü olema toitainerikas, kvaliteetne ja tasakaalustatud.

Kanade toitumine põhineb teaduslikel uuringutel ning aretusettevõtted annavad detailseid soovitusi sööda toitainete sisalduse kohta linnu erinevates vanuse etappides. Kvaliteetne ja tasakaalustatud sööt on eelduseks, et lindudel ei tekiks terviseprobleeme. Kuna lindudele meeldib teri nokkida, siis lisatakse jõusöödale ka täisteranisu.

Sobivad elutingimused

Sarnaselt toidule peavad ka loomade ja lindude elutingimused vastama rangetele nõuetele. Kõikides Talleggi lindlates peetakse linde vabalt, mitte puurides: lihaks kasvatatavaid broilereid ei hoita mitmekesi puurides, vaid hoopis allapanul suurtes majades. Meie farmides liiguvad sulelised vabalt ringi looduslikku päritolu turbast või höövlilaastudest allapanuga lindlates. Seal saavad nad vabalt ringi siblida, teiste lindudega sotsialiseeruda ja tiiba sirutada.

Enamikus Talleggi lindlates kontrollivad nii sisekliimat kui ka lindude toidulauda targad automaatsüsteemid. Kliimaseade tagab suleliste arengule sobiva temperatuuri, õhuniiskuse ja ventilatsiooni, ka toit ja puhas vesi jõuavad sööda- ning jooginõudesse automaatselt. Et linnud saaks parajalt puhata ja segamatult und nautida, on automatiseeritud ka 7-tunnine unerežiim ööpöevas.

Meie farmide tublid inimesed, kelle valvsa pilgu all tibust broiler sirgub.

Inimlikku hoolt ja valvsat pilku jagavad farmide igapäevaelus tublid linnufarmi talitajad ja veterinaararstid – eesmärgiks ikka lindude hea tervise tagamine ja pidev kontroll lindlates toimuva üle.

Linnutalitajad on koolitatud ja tunnevad kõiki broilerite kaitset puudutavaid õigusakte, hügieeni- ja bioohutusmeetmeid, kanabroilerite käitumist ja füsioloogiat ning omavad praktilisi oskusi lindude parimaks kohtlemiseks.