Lindude tervis ja antibiootikumid

Antibiootikumide kasutamine kasvustimulaatoritena ja haiguste ennetamiseks lindudel ja loomadel on Eestis ning kogu Euroopa Liidus keelatud.

Antibiootikumide kasutamine on lubatud vaid ravi eesmärgil ja ainult veterinaararsti ettekirjutuse alusel vastavalt labori- ja kliinilistele uuringutele, seejuures jälgitakse ravimi kasutamist hoolikalt. Oleme Talleggis investeerinud aastate jooksul lindude elutingimustesse, heaolusse ning bioohutusmeetmetesse, mistõttu esineb lindude haigestumist Talleggi farmides väga harva.

Vastutustundlikud ettevõtted loovadki loomadele ja lindudele võimalikult head elutingimused, et vähendada vajadust ravimise järele, mitte ei loobu ravimisest. Kui lind on siiski mingil põhjusel haigestunud, siis hoolitsetakse tema eest ning ravitakse veterinaararsti määratud raviskeemi järgi. Talleggi linnukasvatuse üks tähtsamaid nurgakive on meie lindude heaolu ja tervis ning see eeldab ka vajaliku ravi andmist linnu haigestumise korral. Oleme minimeerinud lindude ravimise antibiootikumidega ning eelistame alati looduslikke alternatiive.

Juhul, kui lindu on olnud vajadus ravida, kehtib lihatööstusesse saatmise keeluaeg, mida jälgitakse väga rangelt – nii tagatakse, et ravimijäägid ei jõua inimese toidulauale. Antibiootikumid, mida ka inimestel kasutatakse ja millega kaasneb resistentsuse tekke oht inimestele, on loomakasvatuses osaliselt keelatud. Eestis reguleerib ravimite, sealhulgas veterinaarravimite ja ravimsööda eelsegude valdkonda ravimiseadus ühes oma rakendusaktidega.

Veterinaar- ja Toiduamet tunnustas 2019. aasta kevadel meie linnukasvatust ilma antibiootikumideta kasvatatud broilerite süsteemi loomise eest. Sellest tulenevalt leiab Talleggi värske broileriliha pakenditelt vastava märke „Eestis antibiootikumideta kasvatatud“.