Kodumaine broileriliha

Kõige olulisemad on meile omad. Nende heaolu nimel me ärkame, töötame ja hoolime. Seepärast on ka kõik, mis me kasvatame, kasvatatud nagu endale. Meie oma, kodumaisest teraviljast tehtud sööda peal ja oma inimeste hoole all. Kasvatatud vabalt ja vastutustundlikult. Omadelt omadele!

Eesti ainus kodumaine linnulihatootja Tallegg kasvatab oma broilerid ise – tibud kasvavad üles meie oma broilerifarmides ning igas kasvufaasis sisaldab lindude menüü meie oma söödatehases valminud sööta, mis põhineb siinsetelt farmeritelt pärit kodumaistel teraviljadel. Lihatööstusest, mis asub Tabasalu külje all, jõuab eestimaalaste toidulauale ainus kodumaine broileriliha – Talleggi broileriliha.

Veterinaar- ja Toiduamet tunnustas 2019. aasta kevadel meie linnukasvatust ilma antibiootikumideta kasvatatud broilerite süsteemi loomise eest. Sellest tulenevalt leiab Talleggi värske broileriliha pakenditelt vastava märke „Eestis antibiootikumideta kasvatatud“.

Farmist Sinu toidulauale

Seda, millisest Talleggi farmist broileriliha poeletile jõudis, näed juba Talleggi värske liha pakendilt, sest igal pakendil on kirjas farmi nimi, kust liha pärit.

Tibudest kasvavad broilerid 6 Talleggile kuuluvas broilerifarmis, mis asuvad peaasjalikult Põhja-Eestis, Tabasalus asuvale lihatööstusele võimalikult lähedal. Broilerikasvatuses ei ole linnu sool tähtsust ja ühtviisi väärtuslikena kasvatatakse üles nii kana- kui ka kukktibud. Broilerite kasvatamiseks kulub 37–38 päeva, mil nende kaal on 2,36 kg.

Mida need farmid endast täpsemalt kujutavad, saad lugeda, kui klikid Eesti kaardil.

Kuidas Talleggi broiler kasvab

Talleggi broileril aitavad kasvada:

Hügieeni- ja bioohutusnõuded farmides

Talleggi farmides kehtivad väga ranged hügieeni- ja bioohutusnõuded, millega takistame lindude kokkupuudet haigustekitajatega ja samuti hoiame nende tervist. Suur bioturvalisus farmides ja korrektselt täidetud hügieenitoimingud tõkestavad patogeenide pääsu tootmishoonetesse ja tagavad hügieenilise keskkonna.

Farmide töötajatele ja külalistele kehtivad enne farmi sisenemist ranged hügieeni- ja bioohutusnõuded:

  • 48 tundi enne farmi külastust ei tohi olla viibinud üheski teises farmis
  • 48 tundi enne farmi külastust ei tohi olla viibinud välismaal
  • Gripilaadseid sümptomeid ei tohi esineda

Lisaks kehtivad töötajatele iga päev linnufarmis töötades järgmised hügieeni- ja bioohutusnõuded:

  • Tööle saabudes peab pesema ja desinfitseerima käed
  • Tööle saabudes ning töölt lahkudes vahetama riided ja jalanõud
  • Töötajatel ei ole lubatud kodus pidada linde, et takistada viiruste levimist
  • Lindlasse sisenedes peab astuma kõikidele desomattidele, pesema ja desinfitseerima käed, panema selga tööriided, pähe mütsi ja jalga spetsiaalsed jalanõud. Igas lindlas tuleb kasutada erinevaid tööriideid.

Lindude tervis ja antibiootikumid

Antibiootikumide kasutamine kasvustimulaatoritena ja haiguste ennetamiseks lindudel ja loomadel on Eestis ning kogu Euroopa Liidus keelatud.

Antibiootikumide kasutamine on lubatud vaid ravi eesmärgil ja ainult veterinaararsti ettekirjutuse alusel vastavalt labori- ja kliinilistele uuringutele, seejuures jälgitakse ravimi kasutamist hoolikalt. Oleme Talleggis investeerinud aastate jooksul lindude elutingimustesse, heaolusse ning bioohutusmeetmetesse, mistõttu esineb lindude haigestumist Talleggi farmides väga harva.

Vastutustundlikud ettevõtted loovadki loomadele ja lindudele võimalikult head elutingimused, et vähendada vajadust ravimise järele, mitte ei loobu ravimisest. Kui lind on siiski mingil põhjusel haigestunud, siis hoolitsetakse tema eest ning ravitakse veterinaararsti määratud raviskeemi järgi. Talleggi linnukasvatuse üks tähtsamaid nurgakive on meie lindude heaolu ja tervis ning see eeldab ka vajaliku ravi andmist linnu haigestumise korral. Oleme minimeerinud lindude ravimise antibiootikumidega ning eelistame alati looduslikke alternatiive.

Juhul, kui lindu on olnud vajadus ravida, kehtib lihatööstusesse saatmise keeluaeg, mida jälgitakse väga rangelt – nii tagatakse, et ravimijäägid ei jõua inimese toidulauale. Antibiootikumid, mida ka inimestel kasutatakse ja millega kaasneb resistentsuse tekke oht inimestele, on loomakasvatuses osaliselt keelatud. Eestis reguleerib ravimite, sealhulgas veterinaarravimite ja ravimsööda eelsegude valdkonda ravimiseadus ühes oma rakendusaktidega.

Veterinaar- ja Toiduamet tunnustas 2019. aasta kevadel meie linnukasvatust ilma antibiootikumideta kasvatatud broilerite süsteemi loomise eest. Sellest tulenevalt leiab Talleggi värske broileriliha pakenditelt vastava märke „Eestis antibiootikumideta kasvatatud“.

Talleggi kvaliteet

Tallegg toob Sinu pere lauale broileriliha, mille kvaliteedis pole vähimatki põhjust kahelda. Kodumaine broileriliha on alati värske ja kvaliteetne, pärit farmidest, mis asuvad Eestimaal.

Sinu koduse toiduvalmistamise hõlbustamiseks ja tervisliku tasakaalustatud toitumise heaks oleme varunud ohtralt häid retsepte kvaliteetsest kodumaisest broilerilihast. Leia põnevad ja maitserikkad õpetused meie retseptide rubriigist.

AS HKSCAN ESTONIA, ROODEVÄLJA KÜLA, RAKVERE VALD, LÄÄNE-VIRUMAA, 44207

+372 322 9221
ESTONIA@HKSCAN.COM

HKSCAN