Vastutustundlik ettevõtlus on jätkusuutlikkuse alustala

2. juuni 2023

Tekst: Janne Laik-Lõhmus, Rakvere ja Talleggi Baltikumi tootearendus- ja turundusdirektor
Kerstin Kotkas, Rakvere ja Talleggi Baltikumi kommunikatsioonijuht

Ajal, mil kogu ettevõtlusmaailm keskendub rohepöördele ja keskkonnasäästlikkusele, on muutunud ka Eesti ettevõtete suhtumine rohepöördega kaasnevasse. Üha rohkem teadvustatakse, millise jälje jätame loodusele ning tulevastele põlvedele, seega vähendatakse kõikvõimalikke kahjusid keskkonnale ja luuakse uusi variante, kuidas jätkusuutlikumalt tegutseda. Tootmises tähendab see võistlust – kes suudab olla innovatiivsem ja kiirem, arvestades nii pakendeid, koguseid kui transporti, materjali ja toorainet jms tootmisprotsessidega kaasnevat. Tuleb hinnata ka olemasolevaid ressursse, mille abil tegutseda, sest energia- ja sisendhindade tõus andis olulise löögi kõikide Eesti ettevõtete tegutsemisele.

Rakvere ja Tallegg on lihatööstuse pakendimaailma suunanäitajad, seda juba pakendimaterjali ja plastiku vähendamise poolest. Alates 2017. aastast oleme suutnud plastiku tootmist vähendada lausa 210 tonni võrra. Läbi keskkonnateadlike tegevuste kujundame ühiskondlikku arvamust ja mõjutame teisigi tootjaid pingutama, et meie nägemust nii pakendivalikute kui tootearenduse poolelt edasi kanda ja täiustada. Niipalju kui võimalik, eelistab tarbija endiselt mugavustooteid (näiteks eelmarinaadis ja eelküpsetatud lihatooteid), mida on lihtne ja mugav valmistada. Inimesed on muutunud terviseteadlikumaks, muutes ka oma toitumis- ja tarbimisharjumusi. Jälgitakse täpsemalt toodete koostisosi, tervislikkust, tooraine päritolu, jne. See on positiivne trend, millega suuname oma heaolu täiesti uuele tasemele ja leevendame organismile kahjulikke mõjusid. Õige ja täisväärtuslik toitumine on inimese tervise A&O, mis teadaolevalt mõjutab nii elukvaliteeti kui näiteks stressiga toimetuleku võimekust. See on tootearenduse fookuses palju muutnud – võidab selgelt see tootja, kes pakub parimat maitset ja puhtaid koostisosi, olles samas valmis katsetama ja eksperimenteerima uute maitsekooslustega ja mõeldes ka tervislikele aspektidele (näiteks kergus ja fitness-tooted, soola jms lisaainete vähendamine, tooraine eestimaine päritolu, jne.)

Vastutustundlikkus on oluline ka algtootmises

Loomade ja lindude kasvatamisel lähtume parimatest vastutustundlikkuse printsiipidest. Hoolitseme selle eest, et meie hoolealused, kes meie farmides kasvavad, saavad inimliku hoolitsuse, piisava ruumi ja on hea tervise juures ning hoitud. Tallegg, olles ainus kodumaine linnulihabränd, kasvatab kõik oma kanad ise – vaid nii tagame kindla ja kontrollitud kvaliteedi. Kõik meie linnud kasvavad antibiootikumivabalt meie oma linnufarmides ja saavad parima sööda, mis valminud meie oma söödatehases. Tõus müükides näitab selgelt, et ka valge liha puhul eelistatakse kodumaist. Siinkohal on paslik selgitada, et lõpptoote Eestis valmistamine ei näita veel toote kodumaist päritolu, millele kahjuks paljud tootjad rõhuvad. Kõikide ülejäänud suuremate Eesti brändide kanalihatooted on valmistatud imporditud broilerilihast, vaid lõpptoode on valminud Eestis.

Rakvere värske liha tooted on täielikult eestimaist päritolu. Usume tasakaalustatud tervislikku toitumisse, mille üheks oluliseks osaks on lihatoidud. Rakvere Farmidega oleme Eesti suurim seakasvataja, kasvatades oma farmides 40% Eesti nuumsigadest. Meie (ja ühtlasi terve Baltikumi) suurim seafarm Ekseko asub Viljandimaal Mäeltkülas ja meie farmidest pärineb kvaliteetne kodumaine toore, millest omakorda valmib Rakvere lihatööstuses kvaliteetne toodang, mille päritolus võib kindel olla. Loomakasvatust reguleerivaid normid ja standardid, millest lähtume, tähendavad, et sigadele tuleb tagada hea, puhas ja mugav elamine. Meie kliima sobib seakasvatuseks ja nii anname eestimaalastele tööd ja aitame maapiirkondades elu alal hoida. Lisaks seakasvatajatele toob see leiva lauale ka kohalikele teraviljakasvatajatele ja söödatootjatele, kellelt tuleb suurem jagu sigade toidukraamist. Eri vanuses sigadele on ette nähtud omaette söötmisnormid, et tagatud oleks kasvamiseks vajalik energiahulk, proteiin, aminohapped, vitamiinid ja mineraalid. Nii jõuab Rakvere kaubamägi all Eesti inimeste lauale alati värskeim ning kvaliteetseim kodumaine sealiha.

Kas Sina eelistaksid Poola või Hispaania päritolu lihakraami kodumaisele? Enamus tarbijaid ütleb siinkohal ei. Miks? Sest oluline osa trendide valikul ja uudistoodete läbilöögivõimel on ka brändi usaldusväärsel ja tuttaval ajalool. Rakvere ja Tallegg esindavad ja peavad oma suurimaks väärtuseks kodumaist toitu, mille kvaliteetne tooraine pärineb meie oma farmidest ning mis on valmistatud just eestlaste maitse järgi. Meie pika ajalooga kohalikud kaubamärgid on rahva poolt armastatud ja katavad oma laia tootevalikuga meie igapäevase toidulaua. Usume, et jätkusuutlikkuse ja vastutustundlikkuse poolelt võidavad need, kes oma väärt ajaloo kombineerivad uute keskkonnasäästlike ja innovaatiliste lahendustega ning need lõpptarbijale edukalt turule toovad.

Tarbija abiga vähendame jõudsalt jalajälge

Rakvere ja Tallegg panustavad igapäevaselt keskkonnasõbralikkusesse uute lahenduste otsimise näol. Teame, et lisaks plastiku vähendamisele peame liikuma edasi keskkonnasõbralikemate materjalide poole ning see on olnud ka meie investeerimisotsuste aluseks. Sel aastal oleme teinud kaks suurt investeeringut ning soetanud kaks uut tootmisliini. Selle tulemusel liiguvad nii Rakvere hakklihad kui ka Rakvere ja Talleggi viilutooted PET plastist pakenditesse, mis aitavad plastikul ringlusesse jõuda ja pakendid leiavad õige sorteerimise korral uue elu, mis omakorda vähendab oluliselt plastiku mõju keskkonnale.

Rakvere hakklihad oleme nüüdsest viinud flow-pakenditesse, millel on kolm suurepärast kasutegurit. Kui aastatel 2020-2021 õhendasime endiseid hakkliha karpe ja saavutasime pea 20 tonni plastiku vähendamist aastas, siis uute pakendite puhul on kasutuses lausa 75% vähem pakendit, kuna karbi ja kleebise asemel on vaid flow-kott, mis aitab meil plastikut vähendada üle 70 tonni aastas. Lisaks sellele on pakend valmistatud 100% ringlusesse võetavast monomaterjalist ja võtab vähem ruumi nii kaupluse riiulil, tarbija ostukotis kui tarbija koduses sorteerimiskastis. Sealjuures jääb uues pakendis hakkliha struktuur sama õhuline nagu varemgi. Meie jaoks on oluline, et pakendite muudatus säilitab alati parimad tooteomadused – seetõttu testime ja katsetame kõikvõimalikke tooteid ja pakendeid puudutavaid uuendusi väga põhjalikult ja pikaajaliselt enne nende turule toomist.

Mis seal salata – oma keskkonnasõbralike teemade arendamisega koputame vaikselt, kuid tulemusrikkalt ka tarbijate südametunnistusele. Loodame, et tänu meiepoolsetele lahendustele, uuendustele ning selgitustele on inimesed keskkonnateadlikumad, sorteerivad pakendeid, mõistavad tootekontseptsioone ja valivad tooteid, mis on müügile toodud kindla eesmärgi ja selgitustööga, tõstmaks inimeste teadlikkust toidutoodangust. Näiteks teavad vähesed, et pärast viilupakendi esmast avamist on soovitatav toode ära tarbida 48 tunni jooksul, olenemata sellest, kas pakend on taassuletav või mitte. Just siis on toode kõige värskem ja parima kvaliteedi juures. Sel põhjusel on hakkasime Rakvere ja Talleggi viilutooteid alates aprillist viima väiksematesse, 100-grammistesse pakenditesse, mis võimaldab toote kahe ööpäeva jooksul ära tarbida ka väiksemal leibkonnal. Toote kogust pakendites oleme korrigeerinud vähendamaks toidu raiskamist – et pakendis oleks korraga tarbitav kogus. Kui viimase rahvaloenduse tulemusel selgus, et leibkonna keskmiseks suuruseks on 2,35 inimest, on arvuliselt kõige rohkem siiski üheliikmelisi leibkondi. Iga Eesti inimese kohta tekib kodumajapidamistes keskmiselt 61 kg toidujäätmeid aastas, millest toidukadu moodustab 42% ehk 26 kg. Vastavalt viilutoodete pakendite suuruse vähendamisele vähenes ka toote hind ja pakendi õige sorteerimise korral annab tarbija omapoolse panuse keskkonna säästmisele.

Plastik on toidutööstuses vaieldamatult parim ja ainuke materjal, mis aitab tagada toidu kvaliteedi ja säilivuse. Traditsiooniline komposiitmaterjalist plastik on üksnes taaskasutatav ehk selle edasine saatus on põletamine. PET plast (monoplast) on õhem ja ringlusse võetav, seega õige sorteerimise korral leiab pakend uue elu mingi muu eseme näol. Soovime rõhutada, et ainult tootjapoolsest plastiku vähendamisest või muude lahenduste kasutuselevõtust keskkonnateadlike tegevuste võtmes ei piisa. Loomulikult peame turuliidrina jõudsalt keskkonnasõbralike materjalide poole edasi liikuma, aga näiteks see, kas pakend ka ringlusesse jõuab ja uue elu saab, sõltub nii riigipoolsetest regulatsioonidest ja kontrollist (jäätmemajanduse loomine, mis võimaldaks jäätmete ja monoplasti ringlemist) kui inimeste endi igapäevastest harjumustest.