HKScan ühines ÜRO ülemaailmse ettevõtete sotsiaalse vastutuse algatusega Global Compact

30. aprill 2021

HKScan ühines ÜRO ülemaailmse ettevõtete sotsiaalse vastutuse algatusega Global Compact. Vastutustundlik ettevõtlus on meie strateegia lahutamatu osa, mis tähendab meie jaoks mõtestatud tegutsemist kogu väärtusahela ulatuses. Oleme seadnud eesmärgiks süsinikuneutraalse toidu tootmise hiljemalt 2040. aasta lõpuks.

2000. aastal käivitas ÜRO vastutustundliku ettevõtlust käsitleva algatuse Global Compact, mis pakub ettevõtetele vahendeid ökoloogilise, sotsiaalse ja finantsilise vastutuse edendamiseks ja arendamiseks, põhinedes ÜRO säästva arengu kümnel vastutuspõhimõttel ja ÜRO jätkusuutliku arengu eesmärkidel. Algatusega on tänaseks liitunud ligi 13 000 ettevõtet 160 riigist.

Meie pühendumine ÜRO ülemaailmsele kokkuleppele on HKScani pikaajalise eesmärgipärase vastutustundliku ettevõtluse töö loomulik jätk. Oleme varasemalt oma käitumisjuhistesse lisanud inimõiguste, töötajate õiguste, keskkonna ja korruptsioonivastase võitluse põhimõtteid ning edendanud ÜRO säästva arengu eesmärke osana oma ettevõtte vastutusprogrammist.

Vastutustundliku ettevõtluse programmis keskendume eelkõige ÜRO viie säästva arengu eesmärgi edendamisele:

Lisainfot vastutustundliku ettevõtluse kohta leiate meie veebisaidilt ja meie aastaaruande osana avaldatud vastutusaruandest.

HKScan muudab elu maitsvamaks – täna ja tulevikus. Soovime kasvada mitmekülgseks toiduettevõtteks, kelle vastutustundlikult valmistatud ning maitsvad tooted on tarbijate mitmekesise toitumise osa. Nii argipäevadel kui ka erilisematel hetkedel. HKScanis töötab 7000 spetsialisti, kellel on enam kui saja-aastane kogemus kohaliku toidu tootmisel. Meile tähendab vastutustundlikkus pidevat toidutootmise arendamist ning konkreetseid tegevusi kogu väärtusahelas. HKScani eesmärk on toidu tootmine alates loomakasvatusest kuni tarbijateni muuta süsinikuneutraalseks hiljemalt 2040. aasta lõpuks. Meie koduturud asuvad Soomes, Rootsis, Eestis, Lätis, Leedus ja Taanis. Turustame oma tooteid populaarsete kaubamärkide all, nende hulgas HK, Kariniemen, Via, Scan, Pärsons, Rakvere, Tallegg ja Rose. Koostöös strateegiliste partneritega oleme tuntud ka Kivikylän, Tamminen ja Boltsi kaubamärkidega. Börsil noteeritud HKScani netokäive oli 2020. aastal 1,8 miljardit eurot.