Uuring selgitab: Kanaliha valikul on tarbija jaoks oluline kodumaine päritolu

8. juuli 2022

Norstati poolt aprillis läbi viidud uuringus selgus, et poes kanaliha valides on tarbijale lisaks maitsele ja hinnale oluline ka tooraine kodumaine päritolu. Kodumaise kanaliha all mõistab enamus tarbijatest Eestis kasvatatud, Eesti päritolu kanaliha. 

Uuringus uuriti Eesti elanikelt, mida peavad tarbijad tähtsaks kanaliha ostes ja kuidas mõistetakse mõisteid kodumaist päritolu versus Eestis toodetud. Uuringus selgus, et Eestis toodetud kanaliha all mõistab enamus töötlust ja pakendamist Eestis. Samas ligi veerand arvab, et Eestis toodetud kanaliha on ka kasvatatud Eestis. 

HKScan Estonia äridirektor Kristina Mustonen-Shevelevskyi toob aga välja, et sellest, et Eestis toodetud kanaliha võib olla kasvatatud mujal, said keskmisest paremini aru nooremad tarbijad ja eestlased. „Samas teavad noored vähem, et just Tallegg on ainus kanalihatootja, kelle kanad kasvavad siin samas Eesti farmides,“ tunnistas äridirektor.

Selgelt eelistatuim valik on tarbijate jaoks kanaliha, mille tooraine pärineb kodumaalt. Selline eelistus on eriti kõrgema leibkonna sissetulekuga inimeste seas.

Spontaanselt nimetati 87% ulatuses kanaliha brändidest Talleggi, sh esimesena koguni 80%. Teisel positsioonil on Rannamõisa 27%-ga. Järgnevad Kikas (9%), Rannarootsi (8%) ning Kekava, Maks&Moorits ning Rakvere (7%).

Nii ostudelt kui eelistuselt on Tallegg kategooria liider, konkurentide tooteid ostetakse ja eelistatakse kordades vähem. Mustonen-Shevelevskyi ütleb, et Talleggi jaoks on see muidugi rõõmustav tulemus, aga selle nimel on ka tööd tehtud.

„Viimastel aastatel oleme väga palju pingutusi teinud, et Tallegg areneks koos oma tarbijate ja klientuuriga. See tähendab uute maitsete turule toomist, aga ka väga tugevalt ettevõtte vastutustundliku tegevuse tugevdamist. Näiteks on meie kanad juba aastast 2018 täiesti antibiootikumide vabalt kasvanud. See tähendab, et kanad ei ole saanud antibiootikume isegi mitte raviks,“ täpsustab Mustonen-Shevelevskyi.

76% uuringus osalenutest väärtustab Eestis toodetud ja kasvatatud kanaliha, kuna seda usaldatakse rohkem, liha on värskem, eelistatakse ja toetatakse eestimaist. 24% jaoks on olulisem maitse, hind ja kvaliteet. Antibiootikumivaba kanaliha on oluline 91%le kanaliha tarbijatest.

Kokkuvõttes saab öelda, et kõige olulisemad tegurid kanaliha valikul on maitse ja hinna kõrval kodumaisus ja kõrge lihasisaldus. Kolmveerand kanaliha tarbijatest peavad kanaliha eestimaisust oluliseks ning enim eelistatakse kallimat kanaliha, mis on kvaliteetne, puhas ja kodumaine.

Vaata intervjuud HKScan Baltikumi äridirektori Kristina Mustoneniga siit: