Kuidas elavad kanad eestimaistes farmides tegelikult?

Linnuliha populaarsus kasvab kogu maailmas kiiresti, kuid Eestis on selle tarbimine kümne aastaga suisa kahekordistunud. Eesti linnuliha suur eelis on ka see, et kodumaine kanaliha on kvaliteetne ja värske ehk selle tarneahel on väga lühike.

Ainsa kodumaise linnulihatootja Talleggi linnukasvatusdivisjoni direktori Eve Samuli kinnitusel jõuab kodumaist toodet eelistavate tarbijateni alati värske, puhas ja eetiliselt kasvatatud lindude liha.

7 põhimõtet stressivabade lindude kasvatamisel:

Hoolikalt kontrollitud elutingimused. Broilerid kasvavad ohutu ja kontrollitud keskkonna tagamiseks siseruumides, kusjuures ruumi mikrokliimat jälgitakse viimse detailini. Jälgimise all on nii õhuvahetus, temperatuur, õhuniiskus, õhu liikumise kiirus, kahjulike gaaside sisaldus õhus (CO2, NH3), tolm, müra, valgustugevus. See on midagi, mida lindude õues kasvatamisel kunagi teha ei saaks.

Puhas joogivesi. Joogiveeliinide puhtuse hoidmine on ülioluline ning neid pestakse läbi ja desinfitseeritakse väga sageli. Vee kvaliteeti kontrollitakse pidevalt ja õigel temperatuuril joogivee kättesaadavus peab olema lindudele igal ajahetkel tagatud.

Kvaliteetne eale ja kasvule vastav tasakaalustatud sööt. Sööda kontroll algab juba toorainete kvaliteedi kontrollist ning selle toitainete tasakaal peab olema vastavalt linnu vanusele väga täpselt paigas. Sööta tuleb korrektselt segada, termiliselt töödelda ja sellel peab olema lindudele sobiv struktuur. Talleggi kanade sööda põhiosa moodustavad kodumaised teraviljad. Kuna lindudele meeldib teri nokkida, siis lisatakse jõusöödale kanalas ka täisteranisu.

Ei mingeid ravimijääke! Antibiootikumide kasutamine kasvustimulaatoritena ja haiguste ennetamiseks loomadel on Eestis ja kogu Euroopa Liidus keelatud. Antibiootikumide kasutamine on lubatud vaid ravi eesmärgil ja ainult veterinaararsti diagnoosi alusel vastavalt laboriuuringutele, seejuures jälgitakse ravimi kasutamist hoolikalt. Kui lindu on olnud vajadus ravida, kehtib tapale saatmise keeluaeg, mida jälgitakse väga rangelt – nii tagatakse, et ravimijäägid ei jõua inimese toidulauale. Eestis on antibiootikumide kasutamise näitaja lihaks kasvatatud lindude puhul ligi 100 korda väiksem kui Euroopa põllumajandusloomadel ja -lindudel keskmiselt.

Korras allapanu, vaba liikumine, liigiomane käitumine. Igasuguse stressi vältimine on tänapäevase looma- ja linnukasvatuse juures üks kasvatuse alustaladest. Lihaks kasvatatavaid kanu ehk broilereid ei hoita puurides, vaid nad kasvavad allapanul suurtes majades. Nad saavad seal vabalt ringi siblida ja teiste lindudega suhelda.

Rahulik kohtlemine. Lindude stressi vältimiseks on oluline ka lindlas töötavate inimeste käitumine. Talleggi pika töökogemusega töötajad teavad, et lindudega tuleb suhelda rahulikult ja kindlalt. Broilerite heaolu kontrollitakse vähemalt kaks korda päevas.

Piisav puhkeaeg, minimaalselt 6 tundi ööpäevas. Nii nagu inimesed, vajavad ka loomad korralikku puhkust. Farmides tagatakse lindudele ööpäevas vähemalt 6 tundi järjestikust segamatut puhkeaega.

Hügieeni- ja bioohutusreeglite korrektne täitmine, ranged piirangud külastajatele. Enne tibude majutamist pestakse ja desinfitseeritakse kõik kanala sisepinnad ja seadmed. Farmi sisenemisel on nii töötajatele kui ka külalistele ranged hügieenireeglid.