Ettevõttest

Tallegg kolib 2013. aasta kevadeks kogu lihatööstuse Rannale

21. April 2010

Et tagada linnulihaturul kasvav nõudlus kodumaise broileriliha järele, kavatseb Tallegg lähiaastatel kasvatada lihatootmist 27%. Tallegg investeerib linnukasvatuse laiendamisse ning toomise efektiivsemaks muutmisse. Et tõsta tootmise efektiivsust, kolib Tallegg lihatööstuse Loolt ümber Rannale, kus asub Talleggi tapamaja. Täna alustati Talleggi Ranna tapamajas laiaulatusliku renoveerimise esimese etapiga.

„Linnuliha eelistamine kasvab aastatega: nii eestisiseselt kui ka maailmas, kus valge liha eelistamise suund on olnud valitsev juba viimased kolm aastakümmet,“ ütles ASi Tallegg juhatuse esimees Teet Soorm. „Et rahuldada Eesti kasvavat vajadust broileriliha järele, on võtnud Tallegg eesmärgiks kasvatada lihatootmist järgmise nelja aastaga vähemalt veerandi võtta. Selleks oleme läbi vinud suuri investeeringuid, mida jätkame ka lähemal kolmel aastal. Talleggi eesmärk on toota 2014. aastal 18,5 miljonit kg liha. 2009. aastal tootsime 14,5 miljonit.“

„Sihi täitmiseks on Tallegg renoveerinud ja rajanud 3 uut sugulinnufarmi, rajanud uue punkerlao ja vastuvõtusüsteemi. Renoveerisime broilerifarmid Laabil, Kumnal, Saha-Lool, lähiajal on paanis alustada töid Kaarmal. Rannal asuva tapamaja renoveerimist viime läbi etapiti ning see päädib 2013. aastal lihatööstuse ning kontori viimisega Rannale tapamaja juurde,“ rääkis Teet Soorm. „Selleks hetkeks tahame olla suutelised tagama Eesti linnulihaga omavarustatuse tõusu vähemalt 60 protsendile.“

ASi Tallegg äridirektori Margus Venelaine sõnul on Eestis oodata jätkuvat linnulihatarbimise tõusu. „Tänaseks on keskmine tarbimine inimese kohta teinud võrreldes paari aasta tagusega juba suure hüppe: ca 19lt kilolt 22 kiloni inimese kohta aastas. Olen kindel, et linnuliha tarbimine jätkab kasvu ka edaspidi. Seda tänu tervisliku toitumise väärtustamisele, aga ka toodete suhteliselt soodsa hinna tõttu võrreldes nende tarbimisväärtusega,“ rääkis Margus Venelaine.

„Linnulihatarbimises on praegu kaks huvitavat trendi: kasvavad nii soodsamate toodete kategooriad – näiteks valmistoidud pihvitooted, viinerid, keeduvorstid – kui ka värske töötlemata liha ostmine. Valmistoodete osas on Tallegg lihaturul viimase aastaga oluliselt osakaalu juurde võtnud. Näiteks kasvas viinerite kategoorias Talleggi turuosa 2,8%lt 11%le. Samas kasvas Talleggi värske liha müük aastaga samuti 1,4 korda,“ lausus Margus Venelaine.

„Suviste marinaadis lihade müük on tugevalt sesoonne ning näitas möödunud aastal kogu turul pigem väikest langust – oli ju ka jahe suvi. Tallegg on aga kasvatanud ka marinaaditoodetes oma turuosa suvisel perioodil 19%ni. Ootame ka sellelt suvelt müügikasvu,“ rääkis Margus Venelaine.

AS Tallegg (www.tallegg.ee) on Eesti ainus linnulihatootja, mille eelkäija Tallinna Linnuvabrik alustas tegevust 1956. aastal. Tallegg kuulub HKScan kontserni. Ettevõte kasvatas 2009. aastal 8,6 mln broilerit, tootis 75 mln muna ning müüs 18,2 mln kilogrammi linnuliha ja valmistooteid. ASi Tallegg 2009. aasta käive oli 688 miljonit krooni. Ettevõttes saab tööd 466 inimest.