Ettevõttest

Tallegg avas 25 miljonit maksnud punkerlao

09. December 2009

ladu

Täna avati 25 miljonit krooni maksnud Eesti modernseim punkerladu. Talleggi viimaste aastate suurim investeering Eesti Broileri arendamisse annab võimaluse veel paremini kontrollida kogu tootmisketi kvaliteeti.

„Toiduainetetootmises algab kõik hügieenist – sealhulgas söödahügieenist – uue punkerlao avamine annab võimaluse veelgi paremini kontrollida kogu tootmisketi kvaliteeti,“ lausus ASi Tallegg juhatuse esimees Teet Soorm. „Tallegg on investeerinud kümneid miljoneid kroone, et renoveerida kõik lindlad: tänaseks on suurem osa Talleggi kanalaist tänapäevastele keskkonna-, hügieeni- ja veterinaarianõuetele vastavad. Järgmiseks sammuks Talleggile oli lindude sööda kvaliteedi üle parema kontrolli saavutamine. Talleggi söödatehas ehitati 1988. aastal ning alates 1994. aastast toodab söödatehas Talleggi munejatele kanadele ja broileritele vajaliku sööda 100% ulatuses. Kuid 20 aastaga on vana punkerladu amortiseerunud. Uus punkerladu võimaldab vältida täielikult teravilja niiskumist ja sellest põhjustatud kadusid ning tagab suurema söödaühtsuse.“

„Nõuded kanasöödale on väga ranged ning Tallegg on pidevalt investeerinud söödatehase seadmete ja tehnoloogia täiendamisse, samuti söödatootmise hügieenitaseme tõstmisele,“ lausus Talleggi söödatehase juhataja Urmas Rannapalu. „Uus punkerladu töötab samal põhimõttel kui vana, kuid on oluliselt moodsam ning töökindlam. Uues laos on kõik operatsioonid juhitavad ja jälgitavad arvutist, mis moodustab ühtse juhtimissüsteemi söödatehase juhtarvutitega. Sellega on välistatud inimfaktorist tulenevad vead. Tänu vastuvõturuumi ja transportööride tolmufiltritele on viidud keskkonda sattuva tolmu hulk miinimumi. Punkritesse on paigaldatud temperatuuri jälgimise süsteem, mis alarmeerib võimaliku teravilja kuumenemise korral.“

Söödatehase uus punkerladu koosneb uuest kaalumajast, kus kontrollitakse sissetuleva tooraine kvaliteeti ja seejärel kaalutakse; uuest tooraine vastuvõtust, mille tootlikkus on 100t/h ja mis on varustatud tolmufiltritega, et vältida tolmust tingitud keskkonnakahjustusi; ning uuest 13 punkriga punkerhoidlast, mis mahutab ca 4000t toorainet. Punkritest 10 on koonuspõhjaga teraspunkrid ja 3 lamedapõhjalised sojašroti punkrid, mis on varustatud spetsiaalse hüdroteoga.

Huvitavaid fakte:
Alates 2002. aastast toob söödatehas ainult kuumatöödeldud sööta ning kasutab selleks eestimaist teravilja.
Keskmiselt valmib söödatehases 45000 tonni sööta aastas.
Kokku valmistatakse 22 erinevat söödasegu, milles kasutatakse kokku 33 söödakomponenti.
Erinevad söödaretseptid on näiteks munakanadel: näiteks tervisemune munevatele kanadele antakse söödaseguga kvaliteetset linaõli.