Здоровье и питание

Kas teadsid, et …

Linnuliha on Euroopas moes!

  • Maailmas ja Euroopas kasvab linnuliha populaarsus kiiresti. 2001.aastal tarbis keskmine maailma inimene 11 kg linnuliha ja seda on 5 korda rohkem kui aastal 1961.
  • Linnuliha tarbimist soodustab asjaolu, et linnuliha lubavad süüa kõik maailma tähtsamad religioonid. See asjaolu saab järjest olulisemaks ka multikultuurses Euroopas.
  • Keskmine EL elanik tarbib aastas 23 kg linnuliha. Suurimad linnuliha tarbijad EL-s on lõunapoolsetes riikides nagu näiteks Hispaanias, kus tarbitakse 32 kg linnuliha inimese kohta aastas.
  • Eestis tarbiti 2008. aastal 19,4 kg linnuliha inimese kohta ehk ca 13 kanabroilerit ühe elaniku kohta!
  • Erinevate teadlaste arvutuste järgi on linnuliha nn. ökoloogiline jalajälg ehk erinevate loodusressurside kulu kg kohta tunduvalt väiksem kui teistel lihaliikidel ja võrreldav näiteks piimaga.
  • Euroopa Liidus elas 2007.a seisuga 1,3 miljardit kana, 96 miljonit kalkunit, 44 miljonit parti ja 13 miljonit hane. Iga EL elaniku kohta elab farmides 3 kodulindu.