Ettevõttest

Pretensioonide lahendamise kord

Teata probleemist õigel ajal

Kaubaga seotud pretensioonid tuleb esitada hiljemalt kauba saamisest järgmisel tööpäeval. Ümberhindlusakti vormistamise vajadusest teavitatakse HKScan Estonia klienditeenindust kauba realiseerimiseks ettenähtud aja jooksul. Hilisemaid pretensioone ei rahuldata.

Ümberhindluste vormistamine

Ümberhindluse soov rahuldatakse HKScan Estonia poolt järgmistel juhtudel:

  • kauba dokumentatsioonil olev viga ei võimaldanud kaupa kohe õigetel tingimustel müüa, kuigi kaup ise on müügikõlbulik;
  • kauba defekt on olulisel määral vähendanud kauba tarbimisväärtust;
  • kliendil on HKScan Estonia müügiosakonnaga erikokkulepe realiseerimisaja riski osas.

Realiseerimisaja risk on kliendi risk.
Kaup, mille tarbimisomadused kliendi juurde saabudes on oluliselt erinevad standardist, kuulub tagastamisele!

Klienditeenindaja või müügiedendaja, olles veendunud ümberhindluse/tagastamise põhjendatuses, pakub tagastatavale tootele allahindlust. Ümberhindlusaktile tuleb märkida arve number, millega on kaup tulnud, toote nimetus, kogus ja realiseerimisaja tähtaeg.
Klienditeeninduse telefonil vastu võetud põhjendatud pretensioonide korral koostatakse kliendile kreeditarve.

Kauba tagastamise vormistamine

Klienditeenindaja või müügiedendaja, kelle poole toodet tagastada sooviv klient on pöördunud, peab kindlaks tegema toodangu tagastamise põhjuse. Tagastatava toodangu kohta peab olema korrektselt vormistatud tagastusakt, mis võib olla vormistatud kliendi vastaval vormil või HKScan Estonia vastaval vormil.

Toodangu tagastamise põhjuseks võib olla näiteks rikutud pakend, praaktoode, märgistuse viga jmt., mis takistab kauba realiseerimist. Kreeditarve edastatakse kliendile faksi teel, saadetakse koos järgmise kauba müügiarvega (kui kliendil puudub faks) või saadetakse eraldi arve posti teel.

Sujuvale koostööle lootes,
AS HKScan Estonia